Visjon


Forny skal være Norges største digitale plattform for reparasjon av produkter som ellers forårsaker store mengder avfall dersom de ikke blir reparert.

Våre kunder skal alltid spørre seg først: kan det repareres?
Gjennom kvalitetsmessige reparasjoner forlenges produktenes levetid, og Forny bidrar til redusert forbruk, redusert avfall og mindre forurensning, direkte koblet opp mot FN’s bærekraftsmål nr 12.

I tillegg til dette så skaper vi meningsfulle og bærekraftige arbeidsplasser en rekke steder i Norge da våre reparatører jobber desentralt og fleksibelt.