Vår historie

Vi i Forny har et ønsker å kunne bidra til det grønne skiftet. Med fokus på FNs bærekraftsmål 12 og 13 ønsker vi en sterkere implementering av gjenbruk i en sirkulær økonomi i samfunnet. Vi har stor tro på at en sirkulær økonomi kan bidra til et sunnere og redusert forbruk, reduserte utslipp og dermed bidra til å bremse den globale oppvarmingen.

Sirkulær økonomi kan være et litt vrient «emne» å få et håndfast forståelse av. Mye av dette kan skyldes at pr i dag så eksisterer det ikke en endelig definisjon av begrepet sirkulær økonomi da aktørene i verdenssamfunnet har en pågående definisjons maktkamp rundt begrepet. Derimot enes det mye rundt teorien rundt sirkulær økonomi. Sirkulær økonomisk tenkning bryter opp i den lineære økonomiske modellen som har bidratt til «bruk og kast» mentaliteten som dominerer i samfunnet i dag. Kort oppsummert (teamet er mye mer kompleks enn oppsummert i denne lille spalten): I den sirkulærøkonomiske teorien ser en på prosesser rundt tiltak for resirkulering, reduksjon og gjenbruk/gjenvinning for å forlenge bruken av de produkter og materialer som allerede eksisterer i omløp den dag i dag. På den måten kan man redusere utvinning av kritiske naturresurser og heller benytte de materialer man allerede har i omløpet mer optimalt. Dette vil bidra til mindre avfall, da avfall vil bli tilføyet i sirkulasjonen igjen gjennom resirkulasjon og gjenvinning. Avfall vil på den måten bidra som resurs-kilde til «nye-råvarer». I en perfekt sirkulær økonomisk praksis vil man kunne lukke sirkelen av materialer hvor man benytter alle resurser og materialer man har i dag og hvor man slipper å tilføye nye og hvor avfallet blir en ressurs igjen, en såkalt «lukket sirkulasjon» av materialer og produkter, slik som en ser på illustrasjonen ovenfor.

Ved konseptet til Forny ønsker vi å bidra til en slik sirkulær økonomisk tenkning. Vi ønsker derfor å gjøre det lettere for forbrukere å kunne reparere det en allerede har, fremfor å kjøpe nytt. Når er kjøper nytt vil dette bidra til større produksjon og større forbruk av ressurser. Ved å investere i produkter som vil vare lenge, som man har nytte av, og som man kan reparere dersom det skulle komme hul/skade, vil man bidra til å redusere forbruk. Til gjengjeld bidrar man også til å sikre flere arbeidsplasser innenfor håndverksyrket.

Vi håper du ønsker å bli med oss på laget og heier oss frem.

FN sitt 12 bærekraftsmål

Vår visjon

Forny skal være Norges største digitale plattform for reparasjon av produkter som ellers forårsaker store mengder avfall dersom de ikke blir reparert.

Våre kunder skal alltid spørre seg først: kan det repareres?
Gjennom kvalitetsmessige reparasjoner forlenges produktenes levetid, og Forny bidrar til redusert forbruk, redusert avfall og mindre forurensning, direkte koblet opp mot FN’s bærekraftsmål nr 12.

I tillegg til dette så skaper vi meningsfulle og bærekraftige arbeidsplasser en rekke steder i Norge da våre reparatører jobber desentralt og fleksibelt.