Vår historie

Vi i Forny har et ønsker å kunne bidra til det grønne skiftet. Med fokus på FNs bærekraftsmål 12 og 13 ønsker vi en sterkere implementering av gjenbruk i en sirkulær økonomi i samfunnet. Vi har stor tro på at en sirkulær økonomi kan bidra til et sunnere og redusert forbruk, reduserte utslipp og dermed bidra til å bremse den globale oppvarmingen.

Sirkulær økonomi kan være et litt vrient «emne» å få et håndfast forståelse av. Mye av dette kan skyldes at pr i dag så eksisterer det ikke en endelig definisjon av begrepet sirkulær økonomi da aktørene i verdenssamfunnet har en pågående definisjons maktkamp rundt begrepet. Derimot enes det mye rundt teorien rundt sirkulær økonomi. Sirkulær økonomisk tenkning bryter opp i den lineære økonomiske modellen som har bidratt til «bruk og kast» mentaliteten som dominerer i samfunnet i dag. Kort oppsummert (teamet er mye mer kompleks enn oppsummert i denne lille spalten): I den sirkulærøkonomiske teorien ser en på prosesser rundt tiltak for resirkulering, reduksjon og gjenbruk/gjenvinning for å forlenge bruken av de produkter og materialer som allerede eksisterer i omløp den dag i dag. På den måten kan man redusere utvinning av kritiske naturresurser og heller benytte de materialer man allerede har i omløpet mer optimalt. Dette vil bidra til mindre avfall, da avfall vil bli tilføyet i sirkulasjonen igjen gjennom resirkulasjon og gjenvinning. Avfall vil på den måten bidra som resurs-kilde til «nye-råvarer». I en perfekt sirkulær økonomisk praksis vil man kunne lukke sirkelen av materialer hvor man benytter alle resurser og materialer man har i dag og hvor man slipper å tilføye nye og hvor avfallet blir en ressurs igjen, en såkalt «lukket sirkulasjon» av materialer og produkter, slik som en ser på illustrasjonen ovenfor.

Ved konseptet til Forny ønsker vi å bidra til en slik sirkulær økonomisk tenkning. Vi ønsker derfor å gjøre det lettere for forbrukere å kunne reparere det en allerede har, fremfor å kjøpe nytt. Når er kjøper nytt vil dette bidra til større produksjon og større forbruk av ressurser. Ved å investere i produkter som vil vare lenge, som man har nytte av, og som man kan reparere dersom det skulle komme hul/skade, vil man bidra til å redusere forbruk. Til gjengjeld bidrar man også til å sikre flere arbeidsplasser innenfor håndverksyrket.

Vi håper du ønsker å bli med oss på laget og heier oss frem.