Løsninger for bedrifter

Reprasjoner er sirkulærøkonomi i praksis

De fleste bedrifter snakker nå om bærekraft og sirkulærøkonomi. Forny™ er et konsept som gjør at de aller fleste bedriftene enkelt kan gå fra ord til handling på noen konkrete, målbare områder. Gjenbruk og redusert innkjøp er nøkkelen.  

Vi reparerer. Reparasjon gir økt gjenbruk. Gjenbruk gir reduserte utgifter til innkjøp, redusert utslipp fra transport og ikke minst mindre avfall.  

Forny™ er en plattform for reparasjoner – vi kobler kunder med alle mulige reparatører. I dag sørger våre reparatører for at telefoner, pc’er, klær, sko og vesker blir reparert og gjenbrukt, og gjennom et nasjonalt nettverk av reparatører ønsker vi på sikt å reparere enda mer – fra det dagligdagse til det mer spesielle.

Egen avtale for enkel administrasjon

Dersom dere ikke ønsker at den enkelte ansatte skal håndtere reparasjonen selv, og legge ut for den, så kan vi inngå en avtale om individuell innsending av varer til reparasjon, men med fakturering fremfor forhåndsbetaling.

Ta kontakt med oss for å se hvordan vi kan hjelpe deres bedrift til å bli mer bærekraftig!

E-post: post@fornynorge.no

Daglig leder / partner: Trine Brimsøe, trine.brimsoe@fornynorge.no.

Telefon: 99500998

høye bygninger