Bærekraft


  • Bærekraftsarbeid steg for steg
    ,

    Bærekraftsarbeid steg for steg

    Bærekraft vil i årene som kommer bli viktigere og viktigere for de fleste typer organisasjoner. Ikke bare at man gjør det, men også at man rapporterer hva man gjør. Kundene har begynt å kreve dette allerede, en del styrer krever det av eierne sine, og etterhvert vil også myndighetsrapportering også gjelde ESG-arbeid. Men hvor starter…

    Les mer: Bærekraftsarbeid steg for steg