, ,

Bonus for å reparere!

I Tyskland startet man i juni et prosjekt for å stimulere markedet til økt bruk av reparatører for å redusere forbruk og avfall.

Ordningen er organisert slik at det meste av husholdningsapparater og elektronikk som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kaffemaskiner etc. kan repareres av både frittstående reparatører/spesialister, elektrikere og butikker. Kunden får en voucher på opp til 100 euro / 1.000,- kroner som kan benyttes på reparasjon – istedenfor å kaste og kjøpe nytt.

Flere tyske fylker vil nå innføre ordningen.

Østerrike har hatt en liknende ordning, og i Wien har det blitt så populært at i løpet av årets tre første måneder så var hele budsjettet brukt opp – med over 8000 produkter reparert og 190 tonn co2-utslipp spart.

Reparasjonsverksteder kan også søke om støtte – opp til 12.000 i året for å kunne tilby kundene et godt utvalg reparasjonstjenester.

I 2022 vil alle østerrikere få inntil 2.000,- å bruke på reparasjon av elektronikk, alt dekket av et Covid-19 fond. Les mer om denne saken her.

Noe for vår nye regjering å hente inspirasjon fra kanskje?