, , , ,

Når merkevaren blir et problem

Alle seriøse selskap ønsker å bidra til en bedre verden.

Jeg stortrives i naturen og tar gjerne en strandtur – ofte med søppelpose i lommen. Og forleden dag, på en av strendene i Sandnes, kom jeg over dette yoghurtbegeret. Kanskje litt urettferdig mot en spesifikk produsent å trekke frem dette, men det lå der for seg selv – et kunstig fargerikt, skrikende plastbeger mot den ellers rene stranden. Og det har hatt sin reise i naturen allerede, og om det ikke ble fjernet så ville det ha fortsatt denne reisen i mange, mange tiår. Dette ble et tydelig eksempel på hvordan en merkevare svekkes fordi forbrukeren ikke klarer å ivareta produsenten sine klimaambisjoner etter at produktet har forlatt fabrikken, eller butikken. Selskap som disse ville nok aldri i sine «terms & conditions» tillatt at sine egne plastbegre ble kastet i naturen, men produsentene av mat – og derved emballasje – har ikke noe direkte ansvar for hva deres forbrukere gjør med produktene. Dette gjelder på tvers av brands og bransjer: på samme måte som Heineken ikke kan forhindre at deres ølflasker knuses og gjør skade, eller at Sølvkroken kan forhindre at fugler ikke vikler seg inn i deres fiskesnører. Men de kan selvfølgelig gjøre noe. Som denne produsenten selv påpeker på sine nettsider; de er svært opptatt av emballasjeløsninger og returordninger…

Det er ikke enkelt å innføre en panteordning på emballasje som dette, med mindre en hel bransje går sammen om det, eller om det blir et myndighetskrav. Men jeg er sikker på at denne produsenten – hver dag – jobber for å finne alternativer til plast når de emballerer produktene sine. Tenk om dette var en biologisk nedbrytbar plastboks? Eller pappkartong? Da ville den trolig ha løst seg opp der hvor den først ble forlatt i naturen etter kort tid.

Så vet vi at det ble lansert yoghurt på «fornybar» kartong allerede i 2018. Som markedslederen også påpekte da, så var man i Sverige og Danmark vant til å kjøpe yoghurt på kartong, men ikke her på berget. Men da tenker vi – dersom kartong er mye bedre enn plast, har ikke de som leder an da tilstrekkelig markedsmakt til å påvirke forbrukeradferden selv? Hva med å lansere mindre kartonger – f.eks 500 ml – som erstatning for plastbeger på 500 ml? Vi mener at en samfunnsaktør og markedsleder som dette kunne – og burde – gått foran, enda tydeligere enn vi ser i dag.

Enig?

Plastambassadørene blir liggende i strandkanten og markedsføre selskap på helt feil måter.