, , , ,

Nasjonal strategi for sirkulærøkonomi – i praksis

Regjeringen har satt seg som mål at Norge skal være et foregangsland når det gjelder omstilling til en grønn og sirkulær økonomi, og den nasjonale strategien som er lansert nå skal være et verktøy for å nå de ulike målene.

Vi har her tatt for oss noen sentrale element knyttet til gjenbruk, ombruk og reparasjoner, og kan også ta med et par grunnleggende forutsetninger som vil bidra til ekstra dytt i retningen økt gjenbruk og fokus på reparasjon av varer vi tidligere ville ha kastet.

  • Forurensning blir dyrere. Alle typer utslipp – direkte og indirekte, blant annet gjennom transport, miljøfiendlig emballasje og direkte utslipp.
  • Avfall blir dyrere. Mest mulig skal gjenbrukes, eller resirkuleres på et så høyt nivå som mulig.
  • Produktdesign blir stadig viktigere. Produkter som kan repareres og produkter som enklest mulig kan gjenvinnes og resirkuleres vil vinne frem foran produkter som bare blir kastet – fordi de ikke kan repareres.

I rapporten brukes denne modellen for sirkulærøkonomi. Denne inneholder både tekniske og biologiske sykluser, og for oss i Forny Norge AS så finner vi veldig enkelt vår plass i denne. Svært tett opp mot brukerne – jo tettere jo bedre, siden det betyr at produktet i stor grad beholder sin opprinnelige (bruks-) verdi. I vårt tilfelle så vil jo normalt en reparert vare ha 100% samme bruksverdi som et tilsvarende nytt produkt.

Hold produktene i sirkelen! En annen relevant modell er Svanemerket sin sirkel for et produkt. Også her ser vi at design er svært sentralt – produkter av høy kvalitet er svært ofte designet slik at de varer lenge, kan vedlikeholdes og repareres, og når de er utslitt eller ikke lenger kan brukes, så kan de demonteres og resirkuleres på en best mulig måte. Også her ser vi at reparasjon er sentralt for å øke levetiden til produktene – altså holde dem i sirkelen så lenge som mulig.

Hvordan kan forbrukere bidra til en mer sirkulær økonomi?

Til slutt så har vi sakset litt fra teksten. Det påpekes på side 63, i kapittelet om hvordan forbrukere selv kan bidra til en sirkulær økonomi, at en sentral faktor for forbrukere er at man har tilgang til reparasjonstjenester. Dette er helt sentralt i Forny sin forretningsmodell: vi bygger en plattform for en rekke typer reparasjoner, og på denne måten blir det både enkelt og rimelig for forbrukeren å bidra til sirkulærøkonomien.