, ,

Trippel bunnlinje i bærekraft

«Triple bottom line», den triple bunnlinjen, er en regnskapsmodell som ble utviklet av forskeren John Elkington på 90-tallet, og som viser sammenhengen mellom økonomi, miljø og sosialeverdiskaping. Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både bedriften, forbrukere og miljø gjennom å fremme sosiale og miljømessige resultater på lik linje med økonomiske, for å kunne oppnå langsiktig suksess. Modellen omtales også som «de tre P’ene» med People, Profit og Planet som hovedelement, mens bærekraft da er den delen som omfatter alle tre elementene samtidig.

ESG-begrepet (Environment, Social, Governance) kan på norsk oversettes til Miljø, Sosiale forhold og Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser. En modell som brukes er litt mer utvidet enn modellen over, og tar også med seg aspekt som tid (varig), sosial fordeling (rettferdighet) og levedyktighet.

I Forny Norge AS så ønsker vi å jobbe etter alle disse tre elementene. Siden vi er organisert som et aksjeselskap, så har vi en langsiktig forventning om å gå i pluss. Miljømessig så ønsker vi primært å bidra gjennom at kundene våre reparerer mer, og dermed kaster mindre, men vi vil også se på hvordan våre reparatører arbeider – gjenbruk og resirkulering av deler og overskuddsmateriell, en mest mulig bærekraftig transport og så videre. På det sosiale plan, så skal alle våre ansatte og våre partnere lønnes på en ordentlig måte. Vi skal behandle hverandre godt og skape varige og meningsfulle arbeidsplasser.

Som kunde i Forny Norge AS så bidrar du ikke bare til en bedre personlig økonomi og mindre fotavtrykk selv, men også til å skape en bedre hverdag for andre mennesker.

Det setter vi uendelig stor pris på. Takk.