,

Bærekraftsarbeid steg for steg

Bærekraft vil i årene som kommer bli viktigere og viktigere for de fleste typer organisasjoner. Ikke bare at man gjør det, men også at man rapporterer hva man gjør. Kundene har begynt å kreve dette allerede, en del styrer krever det av eierne sine, og etterhvert vil også myndighetsrapportering også gjelde ESG-arbeid. Men hvor starter man – dersom man ikke har systemer for dette allerede?

Caroline D. Ditlev-Simonsen, professor ved Handelshøyskolen BI, har foreslått fem steg for bærekraftarbeid i bedriften.

  • Steg 1: Kartlegg. Sett sammen en gruppe som er representativ for bedriften. Gruppen kartlegger hva slags innvirkning bedriften har sosialt og miljømessig, og velger det som er mest relevant. Dette er en vesentlighetsanalyse (materiality assessment), og FNs 17 bærekraftsmål er en fin sjekkliste. Basert på hva gruppen kommer frem til, utarbeides en konkret bærekraftsplan med mål og tidsramme.
  • Steg 2: Test. Planen må sjekkes med interessenter. Er leverandører, kunder, investorer etc. enige, og har de innspill? Revidér planen.
  • Steg 3: Lansér. Planen må gjøres kjent på tvers av organisasjonen og arbeides i henhold til. Benytt websider og interkommunikasjonsverktøy for å få dette frem.
  • Steg 4: Implementér. Her må fremdriften følges opp. Hvordan går det? Holder vi planen? Hvis ikke, hvorfor?
  • Steg 5: Rapportér. Her legges resultater frem og presenteres i forhold til mål som er satt. Åpenhet er sentralt; hva har vi fått til, hva funket ikke og hva kan vi lære av det? Det er behov både for intern og ekstern opplæring for oppfølging av CSRD.