FORNY er en digital platform for reparasjon av alt mulig

Klær, sko, vesker eller elektronikk. Kan det sendes, kan det repareres!

Prosessen delt opp i 4 deleler, fra valg av reparasjon til retur

Reparasjonsprosessen

Vi ønsker å gjøre en forskjell, og vårt bidrag er å bistå kundene våre til å kjøpe mindre, redusere forbruket og spare både penger og miljøet samtidig. Derfor er FN’s bærekraftsmål nr 12 helt sentralt for oss.

Vårt lille bidrag i verden er økt gjenbruk og et mer ansvarlig forbruk ved at mer blir reparert og mindre blir kastet. I alt for stor grad så kaster vi fullt brukbare ting – elektronikk, klær, sko – nesten av gammel vane. Vi håper økt bevissthet og ikke minst en forenklet prosess for reparasjon vil bidra til å øke gjenbruk.

Våre tjenester