Forny (fornynorge.no) er en digital plattform for reparasjon av alt mulig.

Klær, sko, vesker eller elektronikk: kan det sendes, kan det repareres!

Vi ønsker å gjøre en forskjell, og vårt bidrag er å bistå kundene våre til å kjøpe mindre, redusere forbruket og spare både penger og miljøet samtidig. Derfor er FN’s bærekraftsmål nr 12 helt sentralt for oss.

Vårt lille bidrag i verden er økt gjenbruk og et mer ansvarlig forbruk ved at mer blir reparert og mindre blir kastet. I alt for stor grad så kaster vi fullt brukbare ting – elektronikk, klær, sko – nesten av gammel vane. Vi håper økt bevissthet og ikke minst en forenklet prosess for reparasjon vil bidra til å øke gjenbruk.

(c) Forny Norge AS 2021. Org nr 926 948 121. www.fornynorge.no, e-post post@fornynorge.no